Aktywna Szkoła

Rejestracja JST

W Programie Aktywna Szkoła rejestracji konta w systemie dokonują jedynie osoby uprawnione do składania wniosku: przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego posiadający prawo lub upoważnienie do składania wniosku.

Rejestrując się w systemie zakładasz konto główne dla wybranej Jednostki Samorządu Terytorialnego.

Ministerstwo Sportu i Turystyki
Fundacja Orły Sportu