Aktywna Szkoła
UWAGA! Możliwe jest utworzenie tylko jednego konta głównego w każdym JST. Utworzenie konta gminy bez odpowiednich upoważnień / prawa reprezentacji, spowoduje opóźnienie w procesie rekrutacyjnym.
Ministerstwo Sportu i Turystyki
Fundacja Orły Sportu