Rejestracja

Wybierz typ konta:

DPO

Dyrektorzy Placówek Oświatowych
 

Wybierz ten typ konta, jeśli jesteś dyrektorem publicznej szkoły podstawowej lub średniej.


 

Rejestracja do programu:
Aktywny do Kwadratu
(d. Szkolny Klub Sportowy)

Instrukcja

Wybierz

JST

Jednostki Samorządu Terytorialnego
 

Wybierz ten typ konta, jeśli reprezentujesz JST lub jesteś pełnomocnikiem reprezentanta.


 

Rejestracja do programów:
Aktywny Weekend
Aktywny Orlik

Wybierz

OPS

Organy Prowadzące Szkoły
(niebędące JST)

Wybierz ten typ konta, jeśli reprezentujesz inny niż JST organ prowadzący publiczną placówkę oświatową lub jesteś pełnomocnikiem reprezentanta.

 

Rejestracja do programów:
Aktywny Weekend
Aktywny Orlik

Wybierz

Ministerstwo Sportu i Turystyki
Fundacja Orły Sportu